dream love eat

piątek, 14 lutego 2014

Love is in the air...

- Czy wiesz co to miłość? — Miłość, mój kochanku,
Dwóch serc harmonia, pierwszy u
śmiech w życiu,
S
łońce wschodzące w dni naszych poranku,
Fio
łek kwitnący w ukryciu.
- O! moja droga, ty nie znasz mi
łości;
Mi
łość w tem życiu krótka złudzeń chwilka,
Jeden sen pi
ękny na kwiatach młodości,
Bóstwo na skrzyd
łach motylka.

G. Zieli
ński

We wszystkich mowach i w języku duszy
Nad wszystkie s
ą dwa słowa,
Jak w kroplach rosy po suszy,
W nich skarb
żywota się chowa.
Jak dwie pere
łki w oceanie życia,
Jak dwie gwiazdeczki na niebie,
Świecą nam do powicia
Dwa s
łowa — kocham ciebie.

J.I. Kraszewski
Happy Valentine’s Day :-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz